2015

Våren 2015

Prostatacancerfonden fördelade stipendier värda 53 399 kr för ansökningar våren 2015. Första omgången. De gick till:

 • Johan Björklund, ST-Läkare, Karoliska univ.sjukhuset Huddinge
 • Malin Severin Grahn, sjuksköterska, Urologmottagn Sundsvalls sjukhus
 • Kristina Linnarsson, urologsjuksköterska, Karolinska univ.sjukhuset Solna
 • Carina Mårtensson, sjuksköterska, Urologmottagn Sundsvalls sjukhus
 • Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Urologenheten Centrallasarettet Växjö
 • Fredrik Björnfot, urologsjuksköterska, Urologenheten Centrallasarettet Växjö
 • Birgitta Roshäll, uroterapeut, Urologenheten Centrallasarettet Växjö

Prostatacancerfonden fördelade stipendier värda 138 870 kr för ansökningar våren 2015. Andra omgången. De gick till:

 • 3 st sjuksköterskor, Urologmottagn Lassarettet Landskrona
 • Sultana Ishnopoulou, undersköterska, Kirurgmottagn Lassarettet Växjö
 • Sofia Nordgren, leg. sjuksköterska, Urologmottagn NU-sjukvården
 • Maria Roos, specialistsjuksköterska, Onkologisk vård Univ.sjukhuset Örebro
 • Deltagare i utbildning Lyftet II


Hösten 2015

 • Anna Almlöv, kurator, Vrinnevissjukhuset i Östergötland
 • Khairul Majumder, läkare och spec i allmän onkologi, Radiumhemmet Solna
 • Charlotte Olsson, sjuksköterska, Urologmottagn Blekinge sjukhus