2015

  • Docent Elin Trägårdh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö får 224 200 kr för forskning om Bone Scan Index - a new imaging biomarker for quantitative evaluation of treatment response in a prostate cancer.

  • Professor och överläkare Lars Edenbrandt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö får 116 820 kr för forskning om Quantitative analysis of PET/CT images in cancer patients.

  • Läkare Pär Stattin, RCC Norr, NUS Umeå får 393 530 kr för forskning kring studier av högrisk/lokalt avancerad prostatacancer i PCBaSe Sweden.

  • Docent och Leg. sjuksköterska Mia Bergenmar, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet får 151 754 kr för forskning om information vid inklusion i en randomiserad studie av prostatektomi vs strålbehandling vid prostatacancer.

  • Leg läkare, urolog och Med. dr. Magnus Törnblom, RCC Uppsala Örebro får 900 000 kr för Vidareutveckling av projektet Översikt prostatacancer (ÖPC).

  • ST-Läkare Andreas Josefsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, urologi, Göteborgs universitet får 365 000 kr för forskning om individanpassad behandling baserat på genuttrycket i cirkulerande tumörceller.