2014

  • PhD och Medicinare Sabina Davidsson, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro får 350 000 kr för forskning kring regulatoriska T-lymfocyter som bakomliggande orsak till utveckling av prostatacancer.

  • Forskare och docent Andreas Lundqvist, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet får 240 000 kr för immunologiska studier i patienter med metastaserad prostatacancer.

  • ST-läkare Elin Trägårdh, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö får 130 000 kr för "Bone scan index - a new imaging biomaker for quantitative evaluation of treatment response in prostate cancer patients".

  • PhD, Docent och sjukhusfysiker Alejandro Sanchez Crespo, Medicinsk strålningsfysik, Karolinska universitetssjukhuset får 225 000 kr för forskning kring känslighet av C-Acetat PET för biologisk profilering av prostatacancer inför prostatacancer.

  • Forskare Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet får 400 000 kr för forskning kring karaktärisering av kastrationsresistent prostatacancer - grund för individualiserad behandling.

  • Forskare Charlotta Ryk, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet får 150 000 kr för forskning för metoder att förutsäga prostatacancerrisk, progression och överlevnad med fokus på kväveoxid.