2014

Våren 2014

Prostatacancerfonden fördelade stipendier värda 29 505 kr för ansökningar våren 2014. De gick till:

 • Kristina Sjödin, leg sjuksköterska, Onkologiska kliniken Karolinska sjukhuset
 • Kristina Eriksson Wallsten, Kurators- o Urologmottagn Centralsjukhuset Karlstad
 • Charlotte Olsson, sjuksköterska, Urologmottagn Karlshamn
 • Malin Jannesson, sjuksköterska Urologmottagn Karlshamn


Hösten 2014

Prostatacancerfonden fördelade stipendier värda 55 060 kr för ansökningar hösten 2014. De gick till:

 • Ylva Nygren, sjuksköterska, Kliniken för kirurgi och urologi Eskilstuna
 • Britta Stalebrandt, urologsjuksköterska, Västerviks sjukhus
 • Monica Eklund, sjuksköterska, Urologmottagn Kristianstad
 • Lisbeth Eklund, sjuksköterska, Urologmottagn Kristianstad
 • Carl Olof Berg, koreograf, Stockholm
 • Rose-Marie Rosén, sjuksköterska, Urologmottagn SUS Malmö
 • Jenny Anderberg, sjuksköterska, Urologmottagn SUS Malmö