2013

Våren 2013

Prostatacancerfonden fördelade stipendier värda 282 000 kr för ansökningar våren 2013. De gick till:

 • Birgitta Magnusson, leg sjuksköterska, Urologikliniken Centralsjukhuset Karlstad
 • Bodil Westman, leg sjuksköterska, Urologen Radiumhemmet, processledare prostatacancer RCC Stockholm Gotland
 • Eva Hellberg, leg sjuksköterska, Uroterapimottagn Centralsjukhuset Karlstad
 • Sigrid Carlsson, leg läkare och medicine doktor
 • Larmpatrullen i Halmstad med 14 undersköterskor
 • Katarina Gunséus, uroterapeut, leg sjuksköterska, Urologisektionen Kirurgiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus
 • Ulla Steen-Zupanc, leg läkare, verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicinska enheten Röda Korsets sjukhus Solna
 • Kajsa Persson, leg sjuksköterska, Urologimottagn Landstinget Värmland


Hösten 2013

Prostatacancerfonden fördelade stipendier värda 25 000 kr för ansökningar hösten 2013. De gick till:

 • Margareta Gylin, kontaktsköterska, stomiuroterapeut, Södertälje sjukhus
 • Katarina Eriksson, sjuksköterska, sektionsansvarig för urologiska verksamheten på STS AB
 • Annelie Lundström, undersköterska, Akutmottagningen STS
 • Marianne Gillblad, undersköterska, Akutmottagningen STS
 • Yvette Karlén, undersköterska, Akutmottagningen STS