2012

  • 750 000 kr till professor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg, för projektet: "Scandinavian Prostate Cancer Group Studie nr 14 (SPCG 14) - en prospektiv randomiserad studie som jämför kombinationsbehandling med antiandrogen och Taxotere mot enbart antiandrogen hos patienter som har återfall av prostatacancer efter kurativt syftande terapi".

  • 150 000 kr till docent och överläkare Anna Bill-Axelson, Akademiska sjukhuset Uppsala, för projektet: "Minskad morbiditet hos män med prostatacancer genom förbättrad diagnostik och behandling".

  • 150 000 kr till doktorand Sabina Davidsson, Universitetssjukhuset Örebro, för projektet: "Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer".