2011

  • 100 000 kronor till Karin Welén, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet, för projektet: ”Karaktärisering av kastraktionsresistent prostatacancer – grund för individualiserad behandling.”

  • 250 000 kronor till Afsaneh Roshanai, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala Universitet, för projektet: ”Informationsbehov, livskvalitet och tillfredsställelse hos män med prostatacancer och deras partners”.

  • 100 000 kronor till Konstantinos Lentaris, Helsingborgs lasarett, för projektet: ”Biverkningar och livskvalitet hos patienter med lokaliserad prostatacancer”.

  • 100 000 kronor till Cecilia Arving, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, för projektet: ”Psykosocialt välbefinnande, vårdtillfredsställelse och behov av psykosociala stödinsatser hos patienter nydiagnostiserade med prostatacancer inom en ettårsperiod”.