Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Beviljade forskningsanslag

I år har Fonden mot prostatacancer beslutat om utdelning av forskningsmedel för 3,95 miljoner kronor till sju framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. I år satsas det på säkrare diagnostik och bättre behandlingsmetoder vid både kastationsresistent samt vid lokalt avancerad prostatacancer.
2017

  • Andreas Pettersson, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet beviljas
    450 tkr för forskning om prognostisering av död prostatacancer baserat på histopatologisk information från diagnostiska biopsier.

  • Anders Bjartell, Institutionen för translationell Medicin, avdelning för urologisk cancerforskning, Lunds universitet beviljas 600 tkr för forskning kring Identifiering av biomarkörer för optimerad screening.

  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin får 550 000 kr för forskning om Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller.

  • Sten Nilsson, Institutionen för onkologi-patologi vid Radiumhemmet får 609 000 kr för betydelsen av lokal radikalitet vid kurativ strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer.

  • Pär Stattin och projekt för att utveckla Patientöversikt Prostatacancer får 1 miljon kr.

 

 

  • Stöd kampen mot prostatacancer