Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Beviljade forskningsanslag

I år har Fonden mot prostatacancer beslutat om utdelning av forskningsmedel för 3,95 miljoner kronor till sju framstående forskare inom svensk prostatacancerforskning. I år satsas det på säkrare diagnostik och bättre behandlingsmetoder vid både kastrationsresistent samt vid lokalt avancerad prostatacancer.
2017

  • Andreas Pettersson, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet beviljas
    450 000 kr för forskning om prognostisering av död i prostatacancer baserat på histopatologisk information från diagnostiska biopsier.

  • Anders Bjartell, Institutionen för translationell Medicin, avdelning för urologisk cancerforskning, Lunds universitet beviljas 600 000 kr för forskning av blockering av STAT3 i tumörceller och immunceller som en ny behandling vid kastrationsresistent prostatacancer.

  • Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin får 550 000 kr för forskning om Karaktärisering av kastrationsresisent prostatacancer via cirkulerade tumörceller.

  • Pernilla Wikström, Institutionen för Medicins biovetenskap, Umeå Universitet får 600 000 kr för forskning om betydelsen av micro-RNA och DNA-metylering för utveckling av aggressiv prostatacancer.

  • Delila Gasi Tandefelt, Sahlgrenska Cancer Centrum, avdeling urologi, Göteborgs Universitet får 600 000 kr för forskning av cirkulerande tumör-DNA för förbättrad diagnos och behandling av prostatacancer.

  • Mark Clements, Instutionen för Medicins epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet får 600 000 kr för forskning om Planering för prostatacancertestning utifrån studien STHLM 3. Hur bör ett cancerscreeningprogram planeras?

  • Johan Stranne, Instutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universistet får 500 000 kr för forskning kr Incontinence Post Robot assisted radical prostatectomy, Anatomical and Functional reasons (IPRAF).

 

 

  • Stöd kampen mot prostatacancer