Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Styrelse

Prostatacancerförbundets styrelse svarar för att förbundets stadgar följs samt för organisation och förvaltning av förbundets angelägenheter.

Ordförande
Kjell Brissman

070 569 08 66
e-post

Vice ordförande 
Leif Sundqvist
070 270 63 80
e-post

Ledamot
Calle Waller
070 552 73 15
e-post

Ledamot
Stig Hanno

070 285 56 66 
e-post

Ledamot
Bernt Åslund

070 689 89 58
e-post

Ledamot
Inge Nilsson
070 588 28 18
e-post   

Ledamot 
Hans Joelsson
070 330 31 34
e-post

 

 

                               

  • Stöd kampen mot prostatacancer