Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Forskningsrådet

Prostatacancerförbundets styrelse har utsett ett forskningsråd med expertis inom forskningsfältet för prostatacancer.

RÅDET HAR SOM UPPGIFT ATT

  • Behandla ansökningar om forskningsanslag.
  • Ge förslag till styrelsen gällande tilldelning av forskningsmedel. Styrelsen fattar sedan beslut om vilka forskningsprojekt som tilldelas anslag.FORSKNINGSRÅDETS LEDAMÖTER

  • Calle Waller (ordförande), ledamot Prostatacancerförbundets styrelse
  • René Blom, onkolog och överläkare
  • Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus onkologi
  • Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi
  • Kerstin Åslund, urolog
  • Stig Hanno, ledamot Prostatacancerförbundets styrelse
  • Göran Hellberg (sekreterare), generalsekreterare Prostatacancerförbundet

 

  • Stöd kampen mot prostatacancer