Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Kommittéer och utskott

Prostatacancerförbundet har en rad kommittéer och utskott som svarar för olika frågor inom prostatacancerområdet. Vi har bland annat ett läkemedelsutskott, forskningsråd och en stipendiekommitté.
FÖRBUNDSSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN
Alf Carlsson Ansvarig för Prostatacancerförbundets utveckling och styrelsens kontaktperson med Cancerfonden, ordförande i Prostatacancerförbundets stipendiekommitté.
Calle Waller styrelsens internationella talesman, ansvarig RCC-arbetet, ansvarig för myndighetskontakter, utbildningar och remissvar. Ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.
Jan Frick,
samordna föreningsaktiviteter
Stig Hanno,
ansvarig forskningsfrågor
Lennart Lindow, ansvarig region NORR, ekonomiutskottet
Leif Näckholm
,
Inge Nilsson,
ansvarig region VÄST
Bernt Åslund, ansvarig för kontakter med läkemedelsindustrin, Ansvarig region MITT

ADJUNGERADE TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Torsten Sundberg, chefredaktör, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND, grupp för utveckling av Prostatanytt
Kerstin Åslund, styrelsens expert på medicinska frågor, forsknings- och utbildningsområdet, ledamot av PCFs forskningsråd och stipendiekommitté, skriver remissvar

REGIONANSVARIGA
Lennart Lindow, ansvarig region NORR
Kent Lewén, ansvarig region SYD
Christer Petersson, ansvarig region VÄST
Gert Malmberg, ansvarig region ÖST
Bernt Åslund, ansvarig region MITT
Torsten Sundberg, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND

FORSKNINGSRÅDET
Calle Waller, ordförande
Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi
Institutionen för onkologi-patologi i Karolinska Institutet
Lars Henningsohn, docent, överläkare vid enheten för urologi Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande Svensk Urologisk Förening
Anders Ullén, docent, överläkare vid Okologkliniken, Radiumhemmet, Karoliska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Rolf Zimmerman, onkolog, adjungerad som granskare
Stig Hanno, ledamot PCFs styrelse

STIPENDIEKOMMITTÉN
Alf Carlsson, ordförande
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus

LÄKEMEDELSUTSKOTT
Bernt Åslund, Ordförande
Thore Eklund
Mikael Nordström
Leif Näckholm
Johan Sällström
Hans Joelsson
Gunnar Norman

INTERNATIONELLA UTSKOTTET
Calle Waller, ordförande
Stig Lindahl

REDAKTIONSRÅD PROSTATANYTT
Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Ulf Norming,
urolog
Rolf Zimmerman,
onkolog
Kristina Sjödin,
onkologisjuksköterska
Christina Örum,
anhörig
Ola Lager,
Prostatanytts tidigare redaktör

  • Stöd kampen mot prostatacancer