Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Kommittéer och utskott

Prostatacancerförbundet har en rad kommittéer och utskott som svarar för olika frågor inom prostatacancerområdet. Vi har bland annat ett läkemedelsutskott, forskningsråd och en stipendiekommitté.
FÖRBUNDSSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDEN
Kjell Brissman Ansvarig för Prostatacancerförbundets utveckling och styrelsens kontaktperson med Cancerfonden, ordförande i Prostatacancerförbundets stipendiekommitté.
Calle Waller styrelsens internationella talesman, ansvarig RCC-arbetet, ansvarig för myndighetskontakter, utbildningar och remissvar. Ordförande i Prostatacancerförbundets forskningsråd.
Bernt Åslund,
ansvarig för kontakter med läkemedelsindustrin, Ansvarig region MITT
Stig Hanno,
ansvarig forskningsfrågor
Inge Nilsson
Leif Sundqvist
Hans Joelsson


ADJUNGERADE TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Torsten Sundberg, chefredaktör, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND, grupp för utveckling av Prostatanytt
Kerstin Åslund, styrelsens expert på medicinska frågor, forsknings- och utbildningsområdet, ledamot av PCFs forskningsråd och stipendiekommitté, skriver remissvar

REGIONANSVARIGA
Leif Näckholm, ansvarig region NORR
Ingemar Engberg, ansvarig region SYD
Inge Nilsson, ansvarig region VÄST
Gert Malmberg, ansvarig region ÖST
Bernt Åslund, ansvarig region MITT
Torsten Sundberg, ansvarig region STOCKHOLM och GOTLAND

FORSKNINGSRÅDET
Calle Waller, (ordförande) Ledamot i Prostatacancerförbundets styrelse
Yvonne Brandberg, professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi
Institutionen för onkologi-patologi i Karolinska Institutet
Jan-Erik Damber, Seniorprofessor i urologi Sahlgrenska akademin
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Stig Hanno, ledamot Prostatacancerförbundets styrelse
Göran Hellberg, (sekreterare) Generalsekreterare Prostatacancerförbundet

STIPENDIEKOMMITTÉN
Kjell Brissman, ordförande Prostatacancerförbundets styrelse
Kerstin Åslund, urolog, överläkare vid Sundsvalls sjukhus
Göran Hellberg, Generalsekreterare Prostatacancerförbundet

LÄKEMEDELSUTSKOTT
Bernt Åslund, Ordförande
Thore Eklund
Mikael Nordström
Leif Näckholm
Johan Sällström
Hans Joelsson
Kenny Petersson
Jan-Erik Essenholm

INTERNATIONELLA UTSKOTTET
Calle Waller, ordförande
Kjell Brissman
Stig Lindahl

REDAKTIONSRÅD PROSTATANYTT
Torsten Sundberg, chefredaktör
Mats Hedlund, urolog
Rolf Zimmerman,
onkolog
Kristina Sjödin,
onkologisjuksköterska
Christina Örum,
anhörig
Ola Lager,
Prostatanytts tidigare redaktör

  • Stöd kampen mot prostatacancer