Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Revisorer

PROSTATACANCERFÖRBUNDETS REVISORER ÄR:

Erik Emilsson
, auktoriserad revisor från Revideco AB.
Mandatperiod 2 år (från förbundsstämman 2015 - förbundsstämman 2017).                

Som förtroendevald revisor valdes Jan Holgersson, Borlänge med 2 års mandatperiod  fram till förbundsstämman 2017.

Som ersättare för auktoriserad revisor valdes auktoriserad revisor Antti Niemi från Revideco AB med 2 års mandatperiod fram till förbundsstämman 2017.

Som ersättare för förtroendevald revisor valdes Bruno Toftgård, Halmstad med 2 års mandatperiod fram till förbundsstämman 2017.

  • Stöd kampen mot prostatacancer