Hedersutmärkelse

En gång per år delar Prostatacancerförbundet ut en hedersutmärkelse till någon enskild person eller organisation som gjort en betydande insats i kampen mot prostatacancer.

2016 år hedersutmärkelse gick till Ola Bratt med motiveringen:
Ola Bratt har med sitt engagemang, sin pedagogiska skärpa och sitt vetenskapliga förhållningssätt sedan länge varit en ledstjärna inom prostatacancervården. Han har lett och medverkat i ett flertal forskningsprojekt, utveckling av vården och inlägg i såväl fackpress som allmänmedia.

Ola Bratts internationella erfarenheter har ytterligare berikat hans helhetssyn på prostatacancerpatienten och vården. Med patientens bästa för ögonen är Ola en viktig pådrivande kraft för en bättre prostatacancervård.