2017-09-21

Bara ett blodprov från onödigt lidande

De senaste dagarna har prostatacancervården varit ett omdiskuterat ämne i media. I denna debattartikel förespråkar Staffan Lindberg, ordförande i Prostatacancerföreningen Syd, vikten av att ta blodprov.

Bild

Kritik mot prostatacancervården har riktats de senaste dagarna. Men faktum är att den fungerar bra om man kommer i tid för behandling.

Män tror ofta att de är odödliga. Trots det insjuknar varje år omkring 10 000 män i prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerform. Av dem kommer över 1 800 försent för att få läkande sjukvård. Cancern har hunnit spridit sig utanför prostatan och blivit svår att stoppa med kirurgi och/eller strålning. Återstår lindring och uppehållande försvar.

Socialstyrelsen utreder nu om det ska bli en allmän ”screening” via PSA-prov eller mer avancerade test ska införas, precis som redan görs för bröstcancer. Beslut väntas till våren. Under tiden finns det nationella förbundet med 26 patientföreningar mot prostatacancer, som arbetar för att sprida kunskapen om vikten av att testa sig med ett enkelt blodprov för tidig upptäckt och behandling. I Malmö, Lund, Trelleborg och Ystad med omnejd finns PCF-Syd. Symbolen är det Blå bandet.

För att ännu mer öka kunskapen om Sveriges vanligaste cancerform och vikten av tidig upptäckt driver vi också Mustaschkampen där vi med lite humor och mycket allvar försöker nå ut till den breda allmänheten.

Våra patientföreningar stöttar folk som fått diagnos och som genomgår behandling. Enskilda samtal, möten och föreläsningar, studiebesök och utflykter är vad vi organiserar. Vi driver också frågan om behandling i tid. 2016 tog det i genomsnitt cirka 150 dagar från diagnos till behandling. Motsvarande siffra för bröstcancer är cirka 20 dagar. Något måste göras åt detta, politiker och sjukvårdare! Har man inte resurser måste man prioritera och skapa dem. Sjukvården får inte drunkna i en ständigt ökande teknisk utveckling som gör allt möjligt men det mest viktiga omöjligt för alla.

”Bara ett blodprov från onödigt lidande!” är en replik från Andreas Nilsson, ICA-handlare i Malmö. Han deltog i ett möte den 8 september i Lomma där 576 000 kronor överlämnades till prostatacancerforskning. Det var nio ICA-Supermarketbutiker från Munka-Ljungby i norr till Ystad i söder som, tillsammans med sex skånska matleverantörer, drev en kampanj för det Blå bandet under tre månader i våras.

Helene Hultmark, butikschef i Kävlinge tog initiativet och Jan Frick, ordförande i Prostatacancerföreningen ProVitae i Kristianstad, organiserade det hela. Många fick säkert upp ögonen för denna livsviktiga fråga. Många kom kanske ut ur sin förnöjsamhet och riktade en fråga till sig själv. Många liv och onödigt lidande kan ha sparats.

När nu Malmö Redhawks har tagit upp stafettpinnen med spektakulära aktiviteter i november kring prostatacancer är förhoppningsvis fler viktiga aktörer i startgroparna.

”Bara ett blodprov från onödigt lidande.” Bättre kan saken inte uttryckas.

Staffan Lindberg
Professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet,
Ordförande i Prostatacancerföreningen Syd, PCF-Syd

« Tillbaka