2017-02-06

Nordiska medicinpriset

Torsdagen den 2 februari delades det Nordiska medicinpriset ut till fyra framstående forskare inom prostata- och bröstcancerområdet. Henrik Grönberg och Jonas Hugosson mottog priset för deras forskning om prostatacancer.

Bild


Jonas Hugosson och Henrik Grönberg mottagare av Nordiska medicinpriset

Nordiska medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de fyra pristagarna, tilldelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare. Årets fyra pristagare var Heikki Joensuu vid Helsingfors universitet, Lisa Rydén vid Lunds universitet, Henrik Grönberg vid Karolinska Institutet samt Jonas Hugosson vid Göteborgs universitet.

Individuella motiveringar avseende pristagarna

  • Heikki Joensuu utses till pristagare för sina omfattande studier rörande utvärdering av nya läkemedel för behandling av bröstcancer. Hans forskning har haft stor betydelse för utvecklingen av sådana nya behandlingsmöjligheter vid bröstcancer.

  • Lisa Rydén utses till pristagare för sina grundläggande studier av cirkulerande tumörceller och lymfkörtelmetastaser vid bröstcancer. Hennes forskning har haft stor betydelse för identifiering av riskfaktorer för tumörspridning vid tidig och metastaserad bröstcancer.

  • Henrik Grönberg utses till pristagare för sina omfattande och internationellt ledande studier rörande genetiska faktorers betydelse vid prostatacancer. Hans translationella forskning har haft stor betydelse för förståelsen av genetiska markörers roll vid diagnostik av prostatacancer.

  • Jonas Hugosson utses till pristagare för sina grundläggande och internationellt uppmärksammade screening-studier rörande prostatacancer. Hans forskning har haft stor betydelse för förståelsen av prostatacancerns förlopp och banat väg för framtida screeningprogram.
« Tillbaka